เมื่อกระจกหน้าแตก

·    ให้พยายามถือพวกมาลัยไว้ในตำแหน่งวิ่งทางตรง ลดความเร็วลง เพื่อชะลอจอดข้างทาง

·    กระจกนิรภัยแบบ Temper มีความแข็งแรงกว่ากระจกทั่วไป 6 เท่า เมื่อมีการเจาะกระจกจะแตกเป็นเม็ดเล็กๆ หากสะเทือนจะร่วงลง เมื่อแตกต้องเลาะกระจกออกให้หมดก่อนเปลี่ยนกระจก โดยขณะขับขี่ให้ปิดกระจกหน้าต่างทุกบานเพื่อไม่ให้กระแสลมพักเศษกระจกเข้ามาในห้องโดยสาร และใช้ความเร็วในการขับขี่ต่ำที่สุด และต้องระวังเศษกระจกที่อาจปลิวมา

·   วิธีการเลาะกระจกออก คือหาผ้าหรือกระดาษรองรับเศษกระจกหรือหน้าปัด แล้วเคาะกระจกที่แตกออกสู่ด้านนอกห้องโดยสาร

·   กระจกนิรภัยแบบ Laminated  เป็นกระจกธรรมดา 2 ชั้น โดยมีแผ่นฟิล์มกาวยึดเกาะตรงกลางไม่แตกง่ายเหมือนกระจกทั่วไปและไม่ร่วงจะเห็นเป็นรอยร้าว ซึ่งสามารถขับขี่เพื่อนำรถไปเปลี่ยนกระจกได้โดยไม่มีปัญหา