เมื่อเครื่องยนต์ดับแล้วสตาร์ทไม่ติด

  หากเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดเกิน 3 ครั้ง ต้องตรวจดูสิ่งผิดปกติเท่าที่ทำได้ก่อน เช่น ดูเกจ์น้ำมันเชื้อเพลิงว่าหมดหรือไม่ เปิดฝากระโปรงรถตรวจสายไฟต่างๆ ว่ามีอะไรฉีกขาด การรั่วซึมของน้ำหรือน้ำมัน หรือมีสิ่งผิดปกติที่พบได้ ถ้าพบให้พยายามใส่หรือแก้ไขตามความสามารถแล้วลองสตาร์ทอีก 2-3 ครั้ง การสตาร์ทต่อไปเรื่อยๆจนไฟแบตเตอรี่หมดอาจทำให้การแก้ไขโดยผู้ที่มาช่วยเหลือลำบากขึ้น

ลักษณะของปัญหาและสาเหตุอย่างง่ายๆ

  • วิ่งมาแล้วดับ สตาร์ทใหม่ติดแล้วดับอีก ส่วนใหญ่น้ำมันเชื้อเพลิงหมด
  • วิ่งผ่านที่สะเทือนหรือหลุมบ่อแล้วดับ สตาร์ทใหม่ไม่มีทีท่าว่าจะติด ส่วนใหญ่สายไฟหลวม
  • หลังจากเครื่องดับ มีควันหรือไอน้ำร้อนออกมาจากใต้ฝากระโปรง และถ้าก่อนหน้าที่เครื่องจะดับ เครื่องยนต์มีอาการไม่มีกำลังหรือมีเสียงน็อก ส่วนใหญ่เครื่องร้อนจัดเพราะน้ำในหม้อแห้ง เนื่องจากมีการรั่วซึมของน้ำหล่อเย็น เช่น หม้อน้ำหรือท่อน้ำรั่ว
  • หลังจากเครื่องดับมีกลิ่นเหม็นไหม้และควันไฟ ส่วนใหญ่เกิดจากการไฟฟ้าลัดวงจร
  • หลังจากเครื่องดับ สตาร์ทใหม่มีเสียงระเบิดหรือเสียงกระแทกกระทบอย่างรุนแรงแล้วเครื่องหยุด ล็อกหมุนหรือสตาร์ทไม่หมุน ส่วนใหญ่สายพานไทม์มิ่งของเครื่องยนต์ขาด ต้องลากไปซ่อมอย่างเดียวเท่านั้น