เมื่อเครื่องยนต์ร้อนจัด

 เครื่องยนต์จะเริ่มมีอาการไม่มีกำลังเมื่อถอนคันเร่งอาจดับ หรือมีกลิ่นไหม้ มีควัน มีเสียงน้ำเดือดออกมาจากห้องเครื่องยนต์ เกจ์วัดความร้อนชี้บอกอุณหภูมิสูงถึงขีดแดง

            ห้ามเปิดฝาหม้อน้ำอย่างเด็ดขาด เพราะแรงดันไอน้ำภายในหม้อจะพุ่ง

            ฉะนั้น เมื่อเกิดปัญหาดังกล่าว ให้ปล่อยเครื่องทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นลงจนสามารถจับต้องได้ จากนั้นค่อยๆเปิดฝาหม้อน้ำออก เติมน้ำลงในหม้อน้ำจนเต็มก่อนที่จะทำการทดลองติดเครื่องยนต์

หมายเหตุ

            หากติดเครื่องยนต์แล้วเครื่องมีอาการผิดปกติ เช่น มีแรงดันอากาศออกทางหม้อน้ำ มีน้ำรั่วออกจากเครื่อง หรือเครื่องยนต์มีเสียงผิดปกติ แสดงว่าเครื่องมีการชำรุดเสียหาย เช่น ฝาสูบโก่ง ปะเก็น ฝาสูบแตกหรือลูกสูบและกระบอกสูบเสียหายจากความร้อน ต้องทำการซ่อมต่อไป