ความหมายเกี่ยวกับตัวเลข

ความหมายเกี่ยวกับตัวเลข

 
1 ผู้นำ  เกียรติยศ  ชื่อเสียง  ความยิ่งใหญ่
2 เลขคู่ครอง  ใครอยู่ใกล้แล้วจะมีความสุข
3 ฮก  ลก  ซิ่ว  สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง
4 การพูด  การเจรจา  น่าเชื่อถือ  มิตรสหายรักใคร่จริงใจ
5 อารมณ์ดี  มีจริยธรรม  ประกอบการงานราบรื่น  รุ่งเรือง
6 หยินหยาง  สมบูรณ์พูลสุข
7 วันทั้งเจ็ด  ดีทุกวัน
8 โป้ยเซียน  เทพเจ้าทั้งแปด
9 ก้าวหน้า  เจริญรุ่งเรือง

0 ถุงเงิน  ถุงทอง