สิทธิประโยชน์ที่ได้จากการประมูล

  1. ได้แผ่นป้ายทะเบียน  Graphic  ที่เป็นภาพทิวทัศน์ชายหาดบางแสน  ที่สวยงามมากๆ
  2. หมายเลขที่ประมูลได้ถือเป็นกรรมสิทธิ์

–  เป็นมรดกตกทอดถึงทายาทได้  มอบเป็นของขวัญให้ใครในโอกาสสำคัญได้  ซื้อ  ขาย  โอน  หรือเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ได้

–   กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นสามารถโอนแต่ตัวรถ  ส่วนหมายเลขทะเบียนรถสามารถที่จะเก็บไว้ใช้กับคันอื่นโดยไม่ต้องโอนก็ได้

–  สามารถที่จะขายสูงกว่ารา