สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สาขาอำเภอหนองใหญ่

  สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สาขาอำเภอหนองใหญ่

ที่ตั้ง เลขที่ 21/2 หมู่ 2 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่
จังหวัดชลบุรี
เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอหนองใหญ่ อำเภอบ่อทอง อำเภอเกาะจันทร์
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 038-219185
241027