นักเรียนรถยนต์ส่วนบุคคล รุ่นที่10 13มิ.ย.58

นักเรียนผู้สอบผ่านกับผู้อำนวยการและคณาจารย์ของโรงเรียน

บรรยากาศการสอบภาคปฎิบัติช่วงเช้า ช่างร่มรื่น เพราะมีฝนตกหนักตั้งแต่เฃ้ามืด

บรรยากาศการอบรมและการสอบข้อเขียนในห้องE-exam

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้สอบผ่านทุกคนด้วยค่ะ

241049